Drwalnik Paskowany

Drwalnik paskowany, ryjkowcowate. O tym jak wygląda i jakie drewno zamieszkuje.

Drwalnik paskowany to chrząszcz z podrodziny kornikowatych (Scolytinae), należących do rodziny ryjkowcowatych, Curculionidae. Osiąga długość do 4 mm, jego ciało jest walcowate, krępe i dwubarwne. Przedplecze i pokrywy skrzydłowe są płowo-brązowe lub płowo-czarne, z kolei głowa, spód ciała, boczne brzegi pokryw są brunatne lub czarne. Czułki zakończone są buławką. Drwalnik paskowany preferuje drewno drzew martwych, iglastych, na których może rozwijać się grzyb. Często wybiera drewno zasiedlone wcześniej przez inne szkodniki drewna, atakuje także drewno znajdujące się na składnicach. Więcej o rodzinie chrząszczy ryjkowcowatych przeczytacie tutaj.

Cykl życiowy drwalnika paskowanego.

Chrząszcze mogą pojawić się już pod koniec marca, rójka trwa od maja. Samica składa jaja we wcześniej wydrążonych przez siebie chodnikach, które pozostają puste i w których samica rozsiewa zarodniki grzyba (pokarm larw). Z jaj wylęgają się białe i beznogie larwy, łukowato zgięte, osiągające do 4 mm długości. Odżywiają się grzybnią, przepoczwarzają się, a młode chrząszcze dokonują żeru uzupełniającego na grzybni. Wydostają się poprzez wcześniej wydrążony przez samicę otwór wylotowy. Dorosłe chrząszcze ukrywają się przed zimą w ściółce leśnej.

Drwalnik paskowany szkodnikiem drewna.

Drwalnik paskowany to jeden z najgroźniejszych szkodników drewna w lesie i na składnicach. Atakuje i uszkadza niedosuszone i przetarte drewno, powoduje siniznę drewna (przenosząc na niego zarodniki grzybów).

Jak zwalczyć drwalnika paskowanego?

Warto pomyśleć o tym już na terenach leśnych, tj. przestrzegać zasad higieny lasu. O ochronie drewna w lesie, drewna wyrobionego oraz tego na składnicach możecie przeczytać w dziale ochrona drewna.

Z kolei jeśli drwalnik opanował już drewno konstrukcyjne i meble w naszych domach należy zastosować odpowiednie metody i środki chemiczne do walki z nimi. W tym celu należy skontaktować się z profesjonalną firmą DDD. O metodach stosowanych w walce z drewnojadami wykorzystywanymi przez firmę DDD Protect przeczytacie w dziale metody zwalczania szkodników drewna.