Stukacz Świerkowiec

Stukacz świerkowiec, kołatkowate. O tym jak wygląda i jakie drewno preferuje.

Stukacz świerkowiec to chrząszcz z rodziny kołatkowatych, Anobiidae. Osiąga długość od 4 do 6 mm, jego ciało jest brązowe, lekko spłaszczone i drobno owłosione. Czułki są nitkowate, a ich trzy ostatnie człony są wyraźnie dłuższe od pozostałych. Larwy stukacza wyglądem przypominają pędraka, osiągają maksymalnie 9 mm długości.

Stukacz świerkowiec preferuje drewno drzew iglastych – martwe, nieokorowane drewno leżące, inne wyroby z drewna. To bardzo popularny szkodnik drewna w Polsce, szczególnie często spotykany w muzeach i laboratoriach.

Cykl życiowy stukacza.

Rójka stukacza rozpoczyna się od połowy maja do końca sierpnia, największa aktywność zauważana jest w czerwcu. Samica składa jaja pod odstające łuski kory drzewa w ilości około 30, składa je pojedynczo lub po kilka sztuk. Stukacze preferują drewno drzew iglastych, rozwijają się między korą a drewnem. Po kilkunastu dniach z jaj wylęgają się larwy, które zaczynają żerować w łyku i miazdze. Drążą chodniki o długości około 7 cm, a ich średnica to jakieś 2 mm. Chodniki wypełniają się mączką z trzcinek kory i drewna oraz cząsteczek odchodów. Swoje kolebki poczwarkowe zakładają na powierzchni drewna pod korą, dorosłe chrząszcze opuszczają żerowisko wygryzając okrągłe otwory wylotowe (o średnicy do 2 mm).

Stukacz świerkowiec groźnym szkodnikiem drewna i szkodnikiem muzealnym.

Stukacz świerkowiec często mylony jest z kołatkiem domowym, jednak wyrządzane przez niego szkody nie są tak spore jak w przypadku kołatka. Stukacz preferuje nieokorowane drewno, spotkać go można głównie w więźbach dachów. Ze względu na płytkie uszkodzenia obecność stukacza może być niezauważona. Większe szkody powoduje w muzeach przyrodniczych, rzadziej uszkadza meble i stolarkę budowlaną.

Jak zwalczyć stukacza świerkowca?

Kołatkowate to jedne z najgroźniejszych szkodników drewna, są małe, ciemno ubarwione i łatwiej je usłyszeć niż zobaczyć. Drewno to idealne środowisko do życia i rozwoju kołatków, które drążąc chodniki niszczą meble i konstrukcje drewniane. Konieczna jest zatem szybka i skuteczna interwencja – o wszystkich metodach w walce z drewnojadami stosowanych przez firmę DDD Protect znajdziecie w dziale metody zwalczania szkodników drewna.