Tykotek Pstry

Tykotek pstry, kołatkowate. O tym, jak wygląda, gdzie go można spotkać i jakie drewno atakuje.

Tykotek pstry to chrząszcz z rodziny kołatkowatych, Anobiidae. Osiąga długość od 5 do 9 mm, jego ciało jest ciemne, czarnobrunatne, gęsto porośnięte krótkimi włoskami – tworzą one jaśniejsze plamy na pokrywach i przedpleczu (stąd nazwa pstry, od pstrokatego ubarwienia). Tykotek pstry to bardzo pospolity szkodnik lasów, spotykany także w starych drewnianych budynkach. To dlatego uznawany jest za groźnego szkodnika muzealnego – uszkadza rzeźby, drewniane zabytki i konstrukcje drewniane. Więcej o kołatkowatych przeczytacie tutaj.

Cykl życiowy tykotka pstrego.

Chrząszcze spotykane są od końca kwietnia do czerwca, samica składa około 60 jaj w małych złożach. Składa je w szparach drewna, a po kilku tygodniach wylęgają się z nich larwy, które do rozwoju potrzebują zawilgoconego drewna opanowanego przez grzyby. Starsze larwy mają już mniejsze wymagania, mogą żerować w bardzo głębokich warstwach drewna. Chodniki larwalne są okrągłe w przekroju, wypełnione mączką drzewną z odchodami w kształcie kulek. Larwy żerują zazwyczaj w martwym drewnie drzew liściastych, takich jak buk, olcha czy dąb, albo w drewnie drzew iglastych, głównie sosna. Powodują duże szkody w bardzo starym drewnie. Tykotek przepoczwarza się z końcem lata, z poczwarek powstają chrząszcze, które zimują w kolebkach poczwarkowych. Wiosną gotowe są do opuszczenia drewna, wygryzają otwór wylotowy o średnicy do 4 mm.

Tykotek pstry groźnym szkodnikiem drewna i szkodnikiem muzealnym.

Tykotek pstry zaliczany jest do jednych z najgroźniejszych szkodników drewna i szkodników muzealnych. Jego szkodliwość w lasach jest znikoma, natomiast kiedy pojawia się w naszych domach czy w muzeach wyrządza spore szkody. Upodobał sobie konstrukcje dachowe, drewniane budowle oraz drewniane zabytki (rzeźby, ikony). To, co sprzyja jego rozwojowi to podwyższona wilgotność powietrza i nieogrzewane pomieszczenia.

Jak zwalczyć tykotka?

Jego zwalczanie jest koniecznością, dlatego jeśli zauważymy szkody w drewnie, należy skontaktować się z profesjonalną firmą DDD, która dobierze odpowiednią metodę walki ze szkodnikami drewna. O metodach i zabiegach stosowanych przez firmę DDD Protect przeczytacie w dziale metody zwalczania szkodników drewna.