Wykarczak Sosnowiec

Wykarczak sosnowiec, kózkowate. O tym, jak wygląda i gdzie go można spotkać.

Wykarczak sosnowiec, inaczej sosnowy to chrząszcz z rodziny kózkowatych, Cerambycidae. Osiąga długość do 9 mm, jego ciało jest koloru jasno lub ciemno brunatnego. Czułki u samców są wyraźnie dłuższe i osiągają niekiedy długość ich ciała. Naturalnie spotykany jest w ubogich drzewostanach iglastych, zwłaszcza sosnowych, stąd jego przydomek. Żeruje w drewnie zdrowym, atakuje też drewno drzew uszkodzonych i obumierających. Preferuje odziomkowe części pni. Może się zdarzyć, że wraz z drewnem trafi również do budynków. Prowadzi raczej nocny tryb życia, za dnia chowa się pod odstającą korą, wybiera różne szczeliny i zakamarki jako kryjówki. Więcej o kózkowatych znajdziecie tutaj.

Cykl życiowy wykarczka sosnowego.

Chrząszcze pojawiają się od końca czerwca do połowy lipca, są ciepłolubne, preferują nasłonecznione miejsca. Samice składają jaja w złożach w ilości ok. 800, bezpośrednio w szpary drewna lub w grubej korze drzewa. Z tych złożonych w grubej korze wylęgają się larwy, które drążą chodniki w strefie miazgi, a następnie wgryzają się w głąb drewna. Z kolei z jaj składanych na drzewach bez kory wylęgają się larwy, które wgryzają się bezpośrednio w drewno. Starsze larwy tworzą kolebki poczwarkowe, wygryzają również otwory wylotowe dla dorosłych chrząszczy.

Wykarczak sosnowiec groźnym szkodnikiem drewna i muzealnym.

Wykarczak sosnowiec niszczy surowiec na pniu i ten ścięty, pozostawiony w lesie – zaatakowane przez niego drewno staje się zupełnie bezwartościowe. Wykarczak może przedostać się do budynków wraz ze ściętym, przerobionym i często niedosuszonym drewnem. Powoduje ogromne starty w zakładach drzewnych oraz w budynkach w muzeach skansenowskich i innych zabytkowych budowlach.

Jak zwalczyć wykarczka?

W celu ograniczenia inwazji szkodnika należałoby w pierwszej kolejności zadbać o przestrzeganie zasad higieny lasu oraz składowisk drewna, a także zabezpieczać chemicznie nieokorowany surowiec – o ochronie drewna możecie poczytać w dziale ochrona drewna.

O metodach oraz środkach stosowanych przez firmę DDD Protect w celu zwalczania szkodników drewna przeczytacie w dziale metody zwalczania szkodników drewna.