Monitoring HACCP IFS/BRC AIB

HACCP (Radom, Warszawa, Piaseczno) – program Zwalczania Szkodników w obiektach zakładów przemysłu spożywczego zgodna z wymaganiami systemów HACCP, IFS/BRC, AIB, GMP/GHP.

Monitoring HACCP (Radom, Warszawa, Piaseczno) – oferta

System HACCP opracowano w celu rozpoznania i kontroli zagrożeń, które mogą pojawić się w dowolnym momencie procesu produkowania i składowania żywności. Jako zagrożenie określamy wszystko, co może przynieść szkodę konsumentowi.

Przed wdrożeniem systemu HACCP powinny być spełnione tzw. „wymogi wstępne”, a więc Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) oraz Dobra Praktyka Higieniczna (GHP), której elementem jest ochrona przed szkodnikami oparta na IPM (integrowane metody zwalczania szkodników).

IPM polega na wykorzystaniu wszystkich dostępnych sposobów i metod zwalczania szkodników, włączając w to metody sanitarne, profilaktyczne, fizyczne i chemiczne.

Właściwe procedury ochrony zakładów przed szkodnikami są wymogiem prawnym, a działania w zakresie zwalczania szkodników mogą podejmować wyspecjalizowane zakłady zwalczania szkodników.

Szukasz kompleksowej opieki w zakresie MONITORINGU HACCP?

Program Profilaktyki i Zwalczania Szkodników sporządzany jest przez firmę DDD dla każdego obiektu indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki jego działalności. Jednak zawsze powinien zawierać:

 • Harmonogram – częstotliwość inspekcji
 • Protokoły z przeprowadzanych zabiegów interwencyjnych i z inspekcji
 • Plan zakładu z naniesionymi urządzeniami do monitorowania
 • Karty kontrolne urządzeń wykorzystywanych w Programie
 • Karty zadań korygujących
 • Opis procedur – działań wykonywanych przez firmę DDD
 • Tworzenie trendów
 • Prowadzenie Ksiązki Kontroli Szkodników w formie papierowej i elektronicznej

Celem Programu Profilaktyki i Zwalczania Szkodników jest określenie zasad wdrożenia szeroko zakrojonych działań profilaktycznych (prewencyjnych) i interwencyjnych mających na celu niedopuszczenie do migracji szkodników na teren zakładu oraz do zasiedlenia jego budynków.

Celem Programu Profilaktyki i Zwalczania Szkodników jest stworzenie takiego środowiska na terenie i w budynkach zakładu, w którym szkodniki nie będą przebywać. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

 • działania profilaktyczne, zapobiegające migracji oraz zagnieżdżeniu się szkodników w pomieszczeniach;
 • właściwe przechowywanie surowców, produktów i odpadków poprodukcyjnych, żeby nie dostarczały pożywienia, wody i kryjówek dla szkodników;
 • ciągły monitoring aktywności szkodników w pomieszczeniach zakładu;
 • działania eliminujące szkodniki za pomocą środków i metod, które nie spowodują skażenia produktów żywnościowych stosowanymi pestycydami;
 • przy wyborze odpowiedniej strategii zwalczania szkodników zgodnej z systemami należy brać pod uwagę wszystkie zagrożenia, nie tylko ze strony szkodników, ale także od przyjętych metod zwalczania – insektycydy – zagrożenia chemiczne.

Monitoring jest to regularne wykonywanie zaplanowanej sekwencji obserwacji i pomiarów wszystkich aspektów aktywności szkodników w celu uzyskania podstawowych danych, które potrzebne są do oceny dotychczasowych działań i do wykorzystania w przyszłych planach zwalczania szkodników.

Metody monitoringu stosowane przez naszych pracowników podczas inspekcji to wywiad, inspekcja wizualna oraz przegląd urządzeń do monitorowania. Podczas inspekcji oceniany jest stan pomieszczeń, budynków wraz z przyległym do nich terenem (szkodnikoszczelność). Wszelkie urządzenia monitorujące powinny być ponumerowane, ich rozmieszczenie naniesione na plan obiektu oraz regularnie sprawdzane. Wyniki inspekcji należy dokładnie notować oraz formułować zadania korygujące, a dokumentacja z kontroli ma określać aktualny poziom aktywności szkodników.

Ze względu na zagrożenia związane z niewłaściwym stosowaniem niebezpiecznych środków chemicznych i ewentualnego skażenia produktów, zabiegi z użyciem pestycydów na terenie zakładu powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników firmy DDD.

Posiadają oni odpowiednią wiedzę z zakresu biologii szkodników, która pozwala na właściwy dobór preparatów i technik zwalczania podczas zabiegów interwencyjnych, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa żywności. Każdy taki zabieg wymaga oceny pod kątem jego skuteczności.

Aby Program Kontroli Szkodników funkcjonował prawidłowo, konieczne jest wyznaczenie ze strony zakładu specjalnie przeszkolonego Koordynatora – osoby odpowiedzialnej za kontakty z firmą ochraniającą zakład przed szkodnikami. Po otrzymaniu od pracowników informacji o pojawieniu się szkodników (lub śladów obecności), ma on niezwłocznie przekazać je firmie DDD. Koordynator odpowiada też za realizację zaleceń firmy zwalczającej szkodniki.

Monitoring prowadzony jest w sposób systematyczny i ciągły bez względu na wynik. Brak obecności szkodników nie może być powodem do zaprzestania działań. Zaniechanie działań oznacza rezygnację z kontynuowania Programu Profilaktyki i Zwalczania Szkodników. Monitoring musi poprzedzać i wyznaczać dalsze działania przewidziane Programem, w tym także dokładną dezynsekcję i deratyzację.

Program ochrony Zakładu przed szkodnikami nie może obejmować tylko procedury naprawczej (interwencyjnej), czyli bezpośredniego zwalczania szkodników za pomocą metody chemicznej, biologicznej lub mechanicznej, lecz powinien opierać się na szeroko stosowanych metodach prewencyjnych.

Negatywny wynik monitoringu jest potwierdzeniem braku owadów lub gryzoni w budynkach zakładu i na jego terenie, co jest celem niniejszego Programu Profilaktyki i Zwalczania Szkodników

Pełna oferta cenowa wystawiana jest na podstawie lustracji obiektu i jego terenu.

Podstawą sukcesu jest profesjonalizm. Procesy realizacji systemu nadzoru szkodników dają pewność uzyskania skuteczności na najwyższym poziomie tylko wtedy, gdy wykonane zostały przez właściwie przygotowany personel. Znajomość najlepszych technik działania rzetelność i odpowiedzialność są podstawowymi atutami naszej firmy!

 • Sposób wykonania monitoringu HACCP (Radom, Warszawa, Piaseczno): 

  Usługa wykonywana jest w miejscu wskazanym przez Klienta.
 • Termin wykonania usługi:  

  od 1 do 3 dni.
 • Zasięg usługi monitoringu HACCP: 

  Radom, Warszawa, Piaseczno, Lublin, Pionki, Kozienice, Zwoleń, Lipsko, Przytyk, Szydłowiec, Piaseczno, Dęblin, Puławy, Iłża, Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Białobrzegi, Warka, Grójec, Garwolin, Opoczno, Końskie, Nadarzyn, Konstancin Jeziorna, Mińsk Mazowiecki, Skarżysko-Kamienna, Kazimierz Dolny, Ryki, Kock, Lubartów, Otwock, Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki, Marki, Wołomin, Pruszków, Mszczonów, Przysucha, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Opole Lubelskie, Legionowo, Siedlce, Sochaczew, Wyszków, Łuków.
 • Na nasze usługi udzielamy gwarancji! 

 • Jak zamówić monitoring HACCP (Radom, Warszawa, Piaseczno i in.): 

  Zamówienia na usługę przyjmowane są pod numerem: 889032912

Jesteś zainteresowany
usługą monitoringu HACCP?

Wypełnij formularz lub zgłoś zamówienie na usługę przez telefon: 889 032 912
pon.-pt. 8:00 - 18:00 sobota 9:00 - 14:00